UOJ Logo Rating_Getter的博客

博客

何谓uoj

2016-11-26 18:49:00 By Rating_Getter

众所共知,问学之目凡文为:xxxxx零中,要你提一源代码,出xxxxx,而时干秒,内若干兆,数若干部,处中而较数与,不然即不与分。 视甚宜也,然常有意外。如欲出一浮数,与知近则满分。乃引特法以断选手输出之正性。 然犹有意外,如白二次,一缩一解压;如提命题用白帖;如臣求知乐音,至90%之是以为满分...... 此时uoj矣。通用之文意以为通用,所以名之为uoj,以我有题自编译、躔分,皆可以人自定义题。 若无所测奇之目而苦,则汝以谓地之。 自然也,uoj于旧题之评测亦为之特支持。素臣做题时难忍者,水之致力得多分甚矣,而题人而屈地曰,凡才百分,卡之力则不能卡一?,故力过之则过矣!。 故吾引之外者、黑客试制。每道旧题之数皆分为试及额外之试,试满分百分,若因其所试,则为你测之外试。若过了试而不过额外之试则倒扣三分变为将分。额外之试之原,一为此题无人或过者边事可置于中,一个是诸常做题也,若知非法通矣,可用黑客将其卡坠,自当加uoj重测我得力之足高分,而不使之得满分犹有心慰也~额外之试。 uoj有赌气可承赛,赛制暂止支赛制来将支多种多者赛制至自定义赛制OI。 今uoj初发,多方资善、见槽点皆可通我欲题、有角、有bug。 联系也:uoj私书通vfleaking,或故希简白上事通vfleaking阿163.com止。 汝可进QQ群水,群号为197293072,通OJ以户群。 祝诸公在uoj玩得快!

评论

ruanxingzhi
那你很棒哦

发表评论

可以用@mike来提到mike这个用户,mike会被高亮显示。如果你真的想打“@”这个字符,请用“@@”。